Los macizos montañosos que rodean este paradisíaco lugar, conforman unos encantadores valles formados por verdes prados, surcados por pequeños riachuelos y abundante vegetación, que no dejan de sorprendernos por su belleza y en los que existe una abundante y diversa fauna y flora.
En estos parajes podemos encontrar el valle de "A Morteira", donde se encuentra "A Bardanca", "A Granxa", "A Guzadoira", "A malladiña nova", "A Porvida", "As veigas", "Carrizais", "Cebral negro", "Clavillas", "Lama de Vazquez Rodriguez", "Laceira", "Manga d'azor", "O Carballal", "Os reconcos", "Poulón", "Poulos queimados", "Salgueira", "Santiago" y "Toutelo" y el Valle de "O Vidual", donde podemos pasar por "A Cunca", "A Curraliza", "A Lama dan franco", "A Touza do Xuncal", "A Veiga do Porreto", "Acevedos ", "As Vincelas", "Auga lavada", "Corgo de arriba", "Corgo de abaixo", "Mallada de Adán", "O Foxo", "O sextil alto", "O Vidual", "Os Bruños", "Os Chairos", "Pedra frita", "Portela" y "Rozadas".
Aún se conservan, aunque no en muy buen estado precisamente, algunas de las casas, construidas al igual que las del pueblo con piedra y tejado de losa y que los habitantes de la zona, utilizaban antiguamente cuando pastoreaban para pernoctar con el ganado en el monte durante el verano, almacenar hierba, etc., como son la casa de "Los Bruños, la de "O Foxo", la de "Faruleiro" en rozadas, la de "La Portela", la de "Vidual", la de "Las vincelas", la de "Belisario", la de "Basilio", etc., que bien pueden servir actualmente como refugio para los montañeros.

Os macizos montañosos que rodean este paradisíaco lugar, conforman uns encantadores vales formados por verdes prados, asucados por pequenos regatos e abundante vexetación, que non deixan de sorprendernos pola súa beleza e nos que existe unha abundante e diversa fauna e flora.
Nestas paraxes podemos atopar el valle de "A Morteira", onde atópase "A Bardanca", "A Granxa", "A Guzadoira", "A malladiña nova", "A Porvida", "As veigas", "Carrizais", "Cebral negro", "Clavillas", "Lama de Vazquez Rodriguez", "Laceira", "Manga d'azor", "O Carballal", "Os reconcos", "Poulón", "Poulos queima dos", "Salgueira", "Santiago" e "Toutelo" e o Val de "O Vidual", onde podemos pasar por "A Cunca", "A Curraliza", "A Lama dan franco", "A Touza do Xuncal", "A Veiga do Porreto", "Acevedos", "As Vincelas", "Auga lavada", "Corgo de arriba", "Corgo de abaixo", "Mallada de Adán", "O Foxo", "O sextil alto", "O Vidual", "Os Bruños", "Os Chairos", "Pedra frita", "Portela" e "Rozadas".
Aínda se conservan, aínda que non en moi bo estado precisamente, algunhas das casas, construídas do mesmo xeito que as do pobo con pedra e tellado de laxa e que os habitantes da zona, utilizaban antigamente cando pastoreaban para pasar a noite co gando no monte durante o verán, almacenar herba, etc., como son a casa de "Os Bruños, a de "O Foxo", a de "Faruleiro" en rozadas, a de "A Portela", a de "Vidual", a de "As vincelas", a de "Belisario", a de "Basilio", etc., que ben poden servir actualmente como refuxio para os montañeiros.

Les volumes montagneux qui entourent ce lieu paradisiaque, conforment des vallées charmantes formées par des petits prés verts, sillonées par riachuelos et de la végétation abondante, que ne cessent pas de surprendre nous par leur beauté et dans lesquels il existe une faune abondante et diverse et une flore.Dans ces endroits nous pouvons encore trouver la vallée "A Morteira", où il est trouvé "A Bardanca", "A Granxa", "A Guzadoira", "A malladiña nova", "A Porvida", "As veigas", "Carrizais", "Cebral negro", "Clavillas", "Lama de Vazquez Rodriguez", "Laceira", "Manga d'azor", "O Carballal", "Os reconcos", "Poulón", "Poulos queimados", "Salgueira", "Santiago" y "Toutelo" y el Valle de "O Vidual", donde podemos pasar por "A Cunca", "A Curraliza" , "A Lama dan franco", "A Touza do Xuncal", "A Veiga do Porreto", "Acevedos", "As Vincelas", "Auga lavada", "Corgo de arriba", "Corgo de abaixo", "Mallada de Adán", "O Foxo", "O sextil alto", "O Vidual", "Os Bruños", "Os Chairos", "Pedra frita", "Portela" y "Rozadas".Ils sont conservés, bien que non en état très bon précisément, certaines des maisons, construites tout comme celles du peuple avec pierre et toit de tranche et que les habitants de la zone, utilisaient anciennement quand dirigeaient pour découcher avec le bétail dans la montagne pendant l'été, stocker herbe, etc., comme sont la maison "Los Bruños, la de "O Foxo", la de "Faruleiro" en rozadas, la de "La Portela", la de "Vidual", la de "Las vincelas", la de "Belisario", la de "Basilio", etc., qu'elles peuvent bien servir actuellement comme refuge pour ce qui est montañeros-

The mountainous bulks that surround this paradisíaco place, conform charming valleys formed by green meadows, furrowed by small brooks and abundant vegetation, that do not let surprise us by their beauty and in which exists an abundant and diverse fauna and flora. In these places we can find the valley of "A Morteira", where one is "A Bardanca", "A Granxa", "A Guzadoira", "A malladiña nova", "A Porvida", "As veigas", "Carrizais", "Cebral negro", "Clavillas", "Lama de Vazquez Rodriguez", "Laceira", "Manga d'azor", "O Carballal", "Os reconcos", "Poulón", "Poulos queimados", "Salgueira", "Santiago" y "Toutelo" y el Valle de "O Vidual", donde podemos pasar por "A Cunca", "A Curraliza", "A Lama dan franco", "A Touza do Xuncal", "A Veiga do Porreto", "Acevedos", "As Vincelas", "Auga lavada", "Corgo de arriba", "Corgo de abaixo", "Mallada de Adán", "O Foxo", "O sextil alto", "O Vidual", "Os Bruños", "Os Chairos", "Pedra frita", "Portela" y "Rozadas".Still they are conserved, although not in very good state indeed, some of the houses, constructed like those of the town with stone and tile roof of slab and which the inhabitants of the zone, formerly used when they shepherded to spend the night with the cattle in the mount during the summer, to store grass, etc., like are the house of "Los Bruños, la de "O Foxo", la de "Faruleiro" en rozadas, la de "La Portela", la de "Vidual", la de "Las vincelas", la de "Belisario", la de "Basilio", etc., that well can to serve at the moment like refuge for the mountain ones.
 


 
FOTOGRAFIAS DE PAKO MURIAS SANCHEZ
                       
                           
FOTOS DE NURIA SOBRINO

FOTOS DE ESPERANZA CIMBRÓN